คุณครรชิต วิชชาบุญศิริ

คุณครรชิต วิชชาบุญศิริ

ประธานบริษัทบ้านช้างกรุ๊ป 1. สาขาชลบุรี 2.สาขาพัทยา
สถานที่ : สนามกอล์ฟปัญญา บางพระ จ.ชลบุรี

คุณครรชิต วิชชาบุญศิริ 
ประธานบริษัทบ้านช้างกรุ๊ป 1. สาขาชลบุรี 2.สาขาพัทยา
สถานที่ : สนามกอล์ฟปัญญา บางพระ จ.ชลบุรีหน่วยงาน POND คุณจิราภรณ์ คุณปลื้ม 
สถานที่ : จ.ชลบุรี