งานตรอกเสาเข็มฐานราก

งานตรอกเสาเข็มฐานราก

สถานที่ : จังหวัด พิจิตร