บ้านส่วนตัวประธานบริษัท ในเครือไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง

บ้านส่วนตัวประธานบริษัท ในเครือไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง

สถานที่ : สนามกลอฟบางพระ จ.ชลบุรี