ประธาน Gecko Group

บ้านส่วนตัวประธานบริษัท Gecko Group

สถานที่ : จ. ชลบุรี พัทยา