บริษัท พูลส์ แอนด์ เฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประวัติบริษัท

พ.ศ. 2543 ได้จัดตั้งบริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำสำเร็จรูป และได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 3-4 ปี ซึ่งในช่วงนั้นได้มีลูกค้าหลากหลายทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้ามาขอคำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสระว่ายน้ำ และปัญหาของสระว่ายน้ำ เช่น สระมีรอยรั่วและ สระร้าว ซึ่งเกิดจากมาตรฐานของช่าง เช่น ผู้รับเหมา , วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ของสระว่ายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน และใน การแก้ปัญหาให้ลูกค้าต่างชาติ ทำให้เราได้ข้อมูลและเข้าใจในลูกค้ามากขึ้น

พ.ศ.2553 ได้เปิดตัวบริษัท พูลส์ แอนด์ เฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ขึ้น ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือ บริษัท พูลส์ ดีไซน์ จำกัด ด้วยวัตถุประสงค์ ในการก่อสร้างบ้านพร้อมสระว่ายน้ำ หรือ ก่อสร้างบ้าน และ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่กำลังพื้นตัว โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่จะสร้างบ้าน และวางแผนสร้างสระว่ายน้ำพร้อมกัน และกลุ่มลูกค้า ที่สร้างบ้านก่อน และวางแผนสร้างสระว่ายน้ำในภายหลัง

พ.ศ.2547 ได้ก่อตั้งบริษัท พูลส์ ดีไซน์ จำกัด ขึ้น บนที่ดินของตัวเอง ที่บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และได้ตั้ง กลุ่มทีมงานที่มีประสบการณ์ มาร่วมงาน เพื่อสร้างมาตรฐานรูปแบบงานก่อสร้างในการสร้างสระว่ายน้ำ ที่ไม่ใช้ระบบผู้รับเหมา และวิธีการการก่อสร้างสระว่ายน้ำโดยการเทคอนกรีต พื้น – ผนัง โครงสร้างสระว่ายน้ำพร้อมกัน เพื่อลดปัญหาการรั่ว- ซึม – แตกร้าว และเน้นใช้วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างที่ดี และได้มาตรฐานในงานก่อสร้าง ทำให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ขยายตัวกว้างขึ้น โดยลูกค้าทั้งภาคตะวันออก – และกรุงเทพฯ รวมถึงต่างจังหวัด โดยได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด โดยคุณสนธยา คุณปลื้ม ให้ดำเนินการดูแลซ่อมแซมสระว่ายน้ำที่บ้านส่วนตัว ( บ้านแสนสุข )